3.6 Conceptkeuze

Om verder te kunnen moet een keuze gemaakt worden tussen de drie concepten. Bij de Feedback Frenzy is al enige feedback vergaard betreft de drie concepten. Ook bij de opdrachtgever Notice zijn de drie concepten gepresenteerd en is er een kleine test gedaan met iemand van de doelgroep om te kijken waar de voorkeur naar uit gaat.

Test

Het doel van deze test is om er achter te komen naar welk concept de voorkeur van de testpersoon uitgaat en om een beter beeld te krijgen met welke technieken, die in de concepten zitten, de doelgroep zou kunnen omgaan en met welke niet. De drie concepten zijn niet uitgewerkt tot een testbaar prototype, daarom is er gekeken naar hoe de concepten wel zoveel mogelijk gerepresenteerd kunnen worden bij de test. Er is gekozen om tablet apps, die veel weg hebben van één van de concepten, voor te leggen aan de testpersoon, om te kijken of het aanspreekt en of er mee om gegaan kan worden.

Deze test vond plaats op 6 augustus met een meisje van 5 (bijna 6) jaar oud. Ze heeft zelf nog maar weinig met een tablet gespeeld en was vooraf niet bekend met de spelletjes.

Toca Kitchen

De app

Toca Kitchen is ontwikkeld als 'virtueel speelgoed' zonder een echt game element. In deze app kan je op veel verschillende manieren koken en een personage voeren. Deze app moet het concept van het speelkeukentje nabootsen, alleen dan zonder de fysieke elementen.

De test

Het lukte de testpersoon om zelfstandig door de navigatie te gaan en het spel te starten. Bij het spel had zij in het begin wel een beetje sturing nodig. De app biedt geen hints aan de gebruiker en dat maakt het lastig om er achter te komen wat er allemaal mogelijk is. Dit bevestigt ook dat kinderen van deze leeftijd graag vooraf het spel uitgelegd krijgen. Toen de testpersoon na 2 kleine hints eenmaal doorhad wat er allemaal mogelijk was begon het spelen. Ze verkenden alle mogelijkheden. Ananas in de pan, biefstuk in de blender en het personage in de game werd goed gevoerd. Toen ze er achter kwam dat ze ook dingen kon maken die het personage vies vond was haar enige doel om het eten zo vies mogelijk te maken. De reactie van het personage op het vieze eten zorgde voor hard gelach en vreugde bij de testpersoon. Na ongeveer 9 minuten moest aan de testpersoon gevraagd worden om het volgende spelletje te gaan spelen.

Dino plaatjes

De app

Met de dino app van de Albert Heijn kunnen door middel van AR dino's tot leven gewekt worden. Als een van de vele dino plaatjes 'gescand' wordt door de camera van de tablet of telefoon dan verschijnt er een dino op het oppervlakte waar het plaatje ligt.

De bedoeling van deze app tijdens de test is om te kijken of het kind zonder hulp begrijpt wat de bedoeling is. Kan ze zelfstandig de kaartjes scannen? Begrijpt ze überhaupt wat er wordt bedoeld met 'scannen'? Snapt ze dat de dino in 3D is en dat je er bijvoorbeeld om heen kan lopen? Dit zijn allemaal vragen waar naar gekeken is.

De test

In de app wordt vooraf door Freek Vonk uitgelegd hoe de app werkt, daardoor begrijpt de testpersoon meteen wat er moet gebeuren. Ze legt een van de plaatjes op tafel en richt de camera erop. Het duurt even voor ze door heeft dat ze veel te dicht met de camera op het plaatje zit en steltbij door het plaatje precies in de scan interface te passen. Als de dino verschijnt weet ze even niet wat ze ziet, een echte dino op de tafel. In blijdschap roept ze naar haar moeder om snel te komen kijken naar de dino die over de tafel loopt. Het is de testpersoon dus gelukt om de app zelfstandig uit te vinden en ook het woord 'scannen' werd vrij snel begrepen. Het duurde iets langer voordat ze doorhad dat het om een 3D dino ging. Na drie dino's te hebben gezien vanaf hetzelfde standpunt, begon ze de dino's van dichterbij te bekijken en vervolgens ook van de zijkant.

De AR was een hele openbaring voor de testpersoon. Ze geloofde bijna echt dat er iets op de tafel liep en keek soms even direct naar de tafel om te kijken of de dino er niet echt stond. Ze kon niet genoeg krijgen van de verschillende dino's en elk plaatje moest uitgetest worden. Na 15 minuten waren alle plaatjes op en moest er helaas voor onze testpersoon naar het volgende spelletje gegaan worden.

Visvijver

De app

Deze app simuleert een visvijver. Er zwemmen verschillende soorten koi karpers in de vijver. Deze kunnen gevoerd worden of weggejaagd worden door op het water te tappen. Deze app moet het concept van de visvijver nabootsen, al zijn er natuurlijk verschillende aspecten heel anders in het concept die het wat uitdagender maken voor de kinderen.

De test

Deze app was geen groot succes bij de testpersoon. Op het water tappen en de vissen wegjagen was voor heel even leuk, maar daarna werd al direct gezocht naar andere functionaliteiten in het menu(die er niet waren). Na ongeveer een minuut kwam de testpersoon met het verzoek om naar het volgende spelletje te gaan.

Fruit Ninja

De app

In de game Fruit Ninja is het de bedoeling om zoveel mogelijk fruit, dat in het scherm wordt geschoten, in stukken te hakken. De app moet het concept van de Kinect game nabootsen, maar dan met de beperking dat het alleen met de vinger bestuurd wordt.

De test

De testpersoon begrijpt het spel direct en begint al meteen met hakken. Ze voelt zich een echte ninja en maakt dan ook de geluiden die daar bij komen kijken. Wel gaan de stukken fruit soms te snel op en neer en ze mist daardoor ook veel fruit. Het spel is erg vermakelijk, maar na ongeveer 3 minuten is te merken dat het spel iets te eenzijdig wordt en ze zonder echt plezier aan het spelen is. Dit komt misschien doordat het constant dezelfde handeling vereist en er vrijwel geen afwisseling is in speelmodus. Na 5 minuten is de testpersoon dan ook klaar met spelen.

Conclusie test

Er moet bij deze conclusie goed rekening gehouden worden met dat de tablet games de concepten niet geheel nabootsten. Zo is de visvijver game niet echt te vergelijken met het concept, waarbij op een groter oppervlak gespeeld wordt en de functionaliteit van voorwerpen mist. Wel viel op bij fruit ninja en de visvijver dat het spel steeds dezelfde handeling vereist met telkens dezelfde uitkomst (Het fruit wordt gesneden en de vissen zwemmen weg). Deze games werden hierdoor sneller aan de kant geschoven door de test persoon. De speelkeuken biedt enorm veel mogelijkheden en de dino plaatjes geeft elke keer een andere dino terug. Deze spellen bleven daardoor veel langer interessant.

Geconcludeerd kan worden dat de dino plaatjes het absolute succes was bij deze test. Bij geen ander spel werd de testpersoon zo enthousiast en zo lang geboeid. De testpersoon begreep na een goede uitleg de AR en kon hier ook goed mee omgaan, ondanks dat zijn nog maar 5 jaar oud is.

De keuze

Het maken van een keuze tussen de drie concepten is erg lastig. Om dit te doen moet alle verkregen feedback, testresultaten en voorafgaand onderzoek naast elkaar worden gelegd en moet er gekeken worden welk concept het beste zal zijn voor de kinderen en het restaurant.

Speelkeuken

Onderzoek

Te beginnen bij concept één: het speelkeukentje. Dit concept voldoet aan veel van de eisen die het onderzoek heeft geleverd. Zo moeten de kinderen van 6 t/m 9 jaar oud meer uitgedaagd worden tijdens het spelen en zijn ze sneller verveeld dan de jongere kinderen. Dit concept biedt deze uitdaging in de vorm van het volgen van recepten en het uitvogelen van de verschillende kooktechnieken, er zijn veel verschillende mogelijkheden om te ontdekken. Ook vinden kinderen het fijn om dingen vast te houden en dat speelgoed tastbaar is. Deze leeftijdsgroep kenmerkt zich ook in dat ze houden van rollenspel. Ze kunnen bij dit concept zich inleven in een echte kok en losgaan in die fantasie.

De kinderen zijn erg doel georiënteerd, vooral als ze wat ouder zijn. Kinderen van 6 zullen nog goed vrij kunnen spelen, maar een kind van 9 heeft waarschijnlijk liever een opdracht en voert die dan uit. Het speelkeukentje biedt de gebruiker beide vormen. In eerste instantie wordt er vrij gespeeld, maar er kan ook gekozen worden om (doelgericht) een recept te volgen. Ook vinden de ouders het belangrijk dat de kinderen leren samenspelen. Bij het volgen van de recepten zal het samenspelen en samenwerken gestimuleerd worden door bijvoorbeeld taken tegelijkertijd beschikbaar te maken.

Voor de restaurants neemt het speelkeukentje niet veel ruimte in en kan het uitgebreid worden naar de grote van de speelhoek en het budget. Ook kan het speelgoed dat het restaurant al bezit gewoon blijven staan. Er is tijdens het project van uitgegaan dat de restaurants een speelhoek hebben, maar dit is niet altijd het geval. Er zijn veel restaurant die alleen plek hebben voor een enkele kleinschalige speelinstallatie in hun restaurant, maar niet een hele speelruimte. Deze installatie zou geschikt zijn voor dit soort restaurant.

Punten waar dit concept nog te kort komt zijn het beperkt aantal deelnemers en dat het bewegen van de kinderen beperkt blijft vergeleken met de andere concepten. Het aantal deelnemers zal waarschijnlijk maximaal drie kinderen zijn. Dit is voor een overgrote meerderheid van de restaurants genoeg zijn. Bij het observeren in restaurants met speelhoeken is een schatting gedaan naar het aantal kinderen binnen de doelgroep dat op het drukste moment van de avond in de speelhoek zal zijn. Bij de hele grote restaurants zal dit meer dan drie kinderen zijn, maar bij de gemiddelde restaurants zou dit rond de drie kinderen zijn. Ook is er bij de grote restaurants vaak nog veel ander speelgoed beschikbaar voor de kinderen. Toch zou het goed zijn om, als dit concept wordt gekozen, nog verder te kijken naar de mogelijkheden om het aantal deelnemers uit te bereiden.

Hetzelfde geldt voor het bewegen. De doelgroep moet zowel cognitief als fysiek uitgedaagd worden. Het fysiek aspect blijft nog een beetje achter in de concept. Om te snijden moet het mes snel op en neer bewogen worden en er kan geroerd worden in de pan. Bij het onderzoek is gesteld dat meer beweging dan nodig is bij een tablet voldoende is. Hier voldoet het concept aan, toch kan er nog gekeken worden hoe er meer beweging verwerkt kan worden in het concept.

Feedback

Tijdens de Feedback Frenzy is er gevraagd naar de voorkeuren van de aanwezigen, driemaal kwam het concept van het speelkeukentje naar voren op de post-its. Ook werd er gewezen op het feit dat de drempel van deelname misschien wat hoog ligt en dat er natuurlijk niet meer dan 3 á 4 kinderen tegelijk kunnen deelnemen.

Test

Als er naar de test wordt gekeken is dit concept het sterkste van de drie. De Toca Kitchen app was een succes en de testpersoon kon geen genoeg krijgen van de AR dino's. Door de vele mogelijkheden bleef de testpersoon geboeid en vermaakt.

Kinect game

Onderzoek

De Kinect achtige game waarbij voorwerpen uit de lucht komen vallen is een sterk concept voor dit project. Het is van de drie concepten degene met de meest educatieve waarde, ook al is dat misschien meer op de achtergrond. Ook moet er bewogen worden bij het spelen van het spel, hierdoor kunnen de kinderen goed hun energie kwijt. Tijdens de game kan er samengewerkt worden door te overleggen wie welk voorwerp hakt, ook al zal deze samenwerking mogelijk minimaal zijn. De game is ook doel georiënteerd in dat er zoveel mogelijk voorwerpen weggeslagen moeten worden om een level te halen.

Het aantal deelnemers dat mogelijk is ligt hoger dan het speelkeukentje, maar zal niet veel hoger zijn. Maximaal 4 spelers zullen tegelijkertijd kunnen deelnemen aan het spel, dit ligt ook aan de grootte van de speelhoek. De installatie en het speelgebied zal ook een groot deel van de speelhoek in bezit nemen. Het spel is vooral geschikt voor kort vermaak, omdat het constant dezelfde handeling vereist. Het concept biedt misschien genoeg uitdaging aan kinderen jonger dan 6 jaar, maar niet genoeg voor de doelgroep van dit project. Zij raken sneller verveeld en willen een hogere moeilijkheidsgraad.

Feedback

Tijdens de Feedback Frenzy is dit concept niet één keer naar voren gekomen als favoriet. Ze vonden het wel een sterk concept, maar doordat er één handeling nodig is om het spel te spelen is het waarschijnlijk niet interessant genoeg voor de kinderen. Ook bij de slaande beweging met veel deelnemers en een kleine ruimte werden vraagtekens gezet. De educatieve kant van het spel vonden ze goed, maar ook niet heel noodzakelijk voor een installatie in een restaurant.

Test

Tijdens de test is dit concept vervangen voor de Fruit Ninja game. Er was een enthousiast begin, maar doordat in deze game de handeling ook hetzelfde blijft bleef de aandacht niet hangen.

Visvijver

Onderzoek

De visvijver is een goed concept met veel sterke punten. Er zijn meer deelnemers mogelijk dan bij de andere concepten, er is namelijk niet echt een maximaal aantal spelers. De kinderen worden aangezet om te bewegen, zonder dat ze het doorhebben. Ook de drempel tot deelname ligt het laagst van alle concepten. De kinderen hoeven geen regels te begrijpen of speciale vaardigheden te leren, kunnen lopen is voldoende voor dit concept. Hierdoor is dit concept ook goed geschikt voor de kinderen jonger dan de doelgroep, misschien zelfs wel meer geschikt dan voor de doelgroep.

De uitdaging voor de kinderen van 6 t/m 9 jaar bij dit concept mist dan ook wel een beetje. Het vangen van de vissen is het uitdagendste en daardoor is het concept misschien iets te eenzijdig en eendimensionaal. De visvijver is een geschikt concept voor grote restaurants en restaurants die zich richten op kinderen. Dit zijn niet per se de restaurants waarop gefocust wordt binnen dit project. Dit project richt zich op de gemiddelde restaurants met een speelhoek die zich op een brede doelgroep richten. De speelhoeken zijn vaak niet erg groot en in deze ruimte staat vaak al genoeg speelgoed. Het probleem is dat dit speelgoed vaak niet de uitdaging biedt aan kinderen van 6 t/m 9 jaar oud. Het doel is niet om met één installatie de hele speelhoek in te nemen en al het andere speelgoed te vervangen. De installatie moet een aanvulling zijn op de speelhoek. Veel restaurants hebben geld uitgegeven aan de spullen in hun speelhoek en geven dit niet zomaar op. De visvijver zal al snel een groot deel van de speelhoek innemen.

Ook zit er niet echt een educatief aspect aan het concept. De kinderen leren hoe ze een vis moeten vangen, maar daar houdt het een beetje bij op. Het concept van een interactieve projectie is helaas ook niet echt een innovatief idee, zelfs niet in restaurants. Er zijn talloze voorbeelden van en ook de McDonald's heeft in restaurants interactieve projecties op tafels.

Interactieve projectie in de McDonald's

In deze producten zijn ook verschillende games te spelen. Er zal dus heel veel concurrentie zijn en omdat Notice niet gespecialiseerd is op het gebied van interactieve projecties zal het lastig zijn om met een product te komen die boven de andere uitsteekt.

Vergelijkingstabel

Speelkeuken

Kinect game

Visvijver

Max. 3 spelers

Max. 4 spelers

Geen max. aantal spelers

Neemt niet hele ruimte in

Neemt groot deel van ruimte in

Neemt vrijwel hele ruimte in

Uitdagend

Weinig uitdaging

Weinig uitdaging

Redelijke educatieve waarde

Redelijke educatieve waarde

Weinig educatieve waarde

Hoge drempel tot deelname

Gemiddelde drempel tot deelname

Lage drempel tot deelname

Origineel concept

Geen origineel concept

Geen origineel concept

Doel georiënteerd

Doel georiënteerd

Niet doel georiënteerd

Vrij (explorerend) spel

Geen vrij (explorerend) spel

Vrij (explorerend) spel

Lange speelduur

Korte speelduur

Korte speelduur

Weinig fysieke inspanning vereist

Redelijke fysieke inspanning vereist

Redelijke fysieke inspanning vereist

Samenspelen

Samenspelen

Naast elkaar spelen