4. Het Product

In het volgende hoofdstuk worden alle aspecten en gebeurtenissen binnen het ontwerpproces beschreven en tentoongesteld. In het ontwerpproces is eerst toegewerkt naar het prototype 0.9, deze is vervolgens getest met de doelgroep. Met de feedback van deze test en van feedback uit de groenlicht presentatie is er toegewerkt naar prototype 1.0. Ook deze is getest met de doelgroep en is voorgelegd aan een expert binnen de horecawereld. De feedback die hieruit voortkwam is omgezet naar aanbevelingen voor een eventuele uitwerking van het product.

Inhoud